Cookies

Inleiding

Notenhoeve Recreatie verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Notenhoeve Recreatie. En de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Notenhoeve Recreatie behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Notenhoeve Recreatie verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website,. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Notenhoeve Recreatie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De websitenotenhoevrecreatie.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Notenhoeve Recreatie beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Notenhoeve Recreatie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Notenhoeve Recreatie gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Notenhoeve Recreatie website en hun functionaliteit.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Notenhoeve Recreatie inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en bezoekduur. Op deze manier kan Notenhoeve Recreatie de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Notenhoeve Recreatie kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Beveiliging

Notenhoeve Recreatie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Notenhoeve Recreatie zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Notenhoeve Recreatie kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Notenhoeve Recreatie, dan kunt u deze richten aan Notenhoeve Recreatie, A81, 2975 BD Ottoland, tel: 0184-642638 of per e-mail: notenhoeverecreatie@filternet.nl

Wijziging van Privacy Statement

Notenhoeve Recreatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Notenhoeve Recreatie adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.